ΕΠΕΞΕΡΓΑΣlΑ ΑΣΤlΚΩΝ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΜΕ ΦΥΣΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΑΡΔΕΥΣΗ

GALIKOS_1-.jpg (3369 bytes)
Γενική άποψη του έργου

ΕΝΑ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΕΘΙΑΓΕ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Ένα πρωτοποριακό για τα Ελληνικά δεδομένα εφαρμοσμένο ερευνητικό έργο, που υλοποιείται από το ΕΘΙΑΓΕ, εγκαινιάστηκε από τον υφυπουργό Γεωργίας κ, Βασ, Γερανίδη, στις 24 Οκτωβρίου 1996 στην περιοχή της Θεσσαλονίκης, στο Γαλλικό ποταμό, Πρόκειται για την κατασκευή ενός ερευνητικού-πιλοτικού έργου επεξεργασίας αστικών υγρών αποβλήτων με φυσικά συστήματα και την επαναχρησιμοποίησή τους για άρδευση.
Ο όρος “φυσικά συστήματα” περιλαμβάνει τις μονάδες εκείνες επεξεργασίας υγρών αποβλήτων (δεξαμενές σταθεροποίησης, τεχνητοί υγρότοποι), που βασίζονται σε φυσικές διεργασίες, με κύριο γνώρισμά τους τις χαμηλές έως μηδενικές απαιτήσεις σε ενέργεια, τη μη χρήση χημικών πρόσθετων και την εύκολη και χαμηλού κόστους κατασκευή και συντήρηση. Τα συστήματα αυτά, λόγω της έκτασης που απαιτούν, θεωρούνται κατάλληλα κυρίως για μικρές πόλεις και χωριά.
Επαναχρησιμοποίηση είναι η ασφαλής χρησιμοποίηση των κατάλληλα επεξεργασμένων αστικών υγρών αποβλήτων για μία ωφέλιμη χρήση, όπως π.χ. η άρδευση στη γεωργία.
Μέχρι σήμερα, στη χώρα μας, δεν έχει γίνει σημαντική προσπάθεια επαναχρησιμοποίησης των επεξεργασμένων αστικών υγρών αποβλήτων, τα οποία διατίθενται κυρίως στη θάλασσα. Υπολογίζεται ότι περίπου το 84% του νερού που καταναλώνεται στην Ελλάδα χρησιμοποιείται για άρδευση και το υπόλοιπο για αστική και βιομηχανική χρήση. Η επαναχρησιμοποίηση ενός μικρού μόνο ποσοστού των κατάλληλα επεξεργασμένων αστικών αποβλήτων για άρδευση, θα μπορούσε να εξοικονομήσει σημαντικές ποσότητες σε πόσιμο νερό, που σήμερα χρησιμοποιείται για γεωργική χρήση.

GALIKOS_2-.jpg (1343 bytes)
Χρήση νερού στην Ελλάδα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Το έργο, που περιλαμβάνει δεξαμενές σταθεροποίησης και τεχνητούς υγρότοπους, κατασκευάστηκε κοντά στην υφιστάμενη Μονάδα Βιολογικού Καθαρισμού (ΜΒΚ) της Θεσσαλονίκης, απ' όπου λαμβάνονται με άντληση τρεις διαφορετικές ποιότητες υγρών αποβλήτων. Η πρώτη ποιότητα (ανεπεξέργαστα απόβλητα) λαμβάνεται αμέσως μετά την προεπεξεργασία τους (εσχάρωση, εξάμμωση), η δεύτερη μετά την πρωτοβάθμια επεξεργασία τους στη ΜΒΚ (προσθήκη κροκκιδωτικού και πρωτογενή καθίζηση) και η τρίτη μετά τη δευτεροβάθμια επεξεργασία και χλωρίωση.
Για την επαναχρησιμοποίηση των επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων εγκαταστάθηκαν στο πεδίο του έργου πειραματικές καλλιέργειες άρδευσης ζαχαρότευτλων και θερμοκηπίου (τομάτα και ζέρμπερα).

Δεξαμενές σταθεροποίησης

Αυτές αποτελούνται από τρεις ανεξάρτητες σειρές χωμάτινων δεξαμενών επενδεδυμένων με γεωμεμβράνη. Η κάθε μία από τις σειρές περιλαμβάνει τρεις εν σειρά συνδεδεμένες δεξαμενές, από τις οποίες η πρώτη είναι επαμφοτερίζουσα και οι επόμενες δύο αερόβιες.
Οι δύο πρώτες από τις σειρές αυτές επεξεργάζονται υγρά απόβλητα, που προέρχονται από τη Μονάδα Βιολογικού Καθαρισμού Θεσσαλονίκης, αμέσως μετά την εσχάρωση (ανεπεξέργαστα). Τα υγρά αυτά απόβλητα διέρχονται αρχικά από μία αναερόβια δεξαμενή, επενδεδυμένη με γεωμεμβράνη και καλυμμένη με ειδικό πλαστικό κάλυμμα (floating cover), όπου υφίστανται αναερόβια ζύμωση, με αποτέλεσμα τη μείωση του ρυπαντικού φορτίου τους κατά 50%. Στις δεξαμενές σταθεροποίησης, όπου οδηγείται στη συνέχεια το νερό, γίνεται περαιτέρω μείωση του ρυπαντικού φορτίου με τη συνδυασμένη δράση της ηλιακής ακτινοβολίας και αερόβιων μικροοργανισμών που διασπούν τις οργανικές ενώσεις σε απλές ακίνδυνες ανόργανες ενώσεις, με παράλληλη δραστική μείωση του αριθμού των παθογόνων μικροοργανισμών.
Στην τρίτη σειρά των δεξαμενών σταθεροποίησης επεξεργάζονται τα υγρά απόβλητα που προέρχονται από τη ΜΒΚ, αμέσως μετά την πρωτοβάθμια επεξεργασία τους, όπου και πάλι γίνεται περαιτέρω μείωση του ρυπαντικού φορτίου και δραστική μείωση του αριθμού των παθογόνων μικροοργανισμών.

Τεχνητοί Υγρότοποι

Το σύστημα τεχνητών υγροτόπων αποτελείται κατά σειρά από:
- τέσσερις παράλληλες λεκάνες επιφανειακής ροής, από τις οποίες οι δύο έχουν πληρωθεί με αργιλλοπηλώδες έδαφος και οι υπόλοιπες δύο με πηλώδες. Σε αυτές έγινε μεταφύτευση υδροχαρών φυτών (τύφα).
- μία δεξαμενή σταθεροποίησης
- δύο παράλληλες λεκάνες υπόγειας ροής, οι οποίες έχουν πληρωθεί με χαλίκι και έχουν μεταφυτευθεί σ' αυτές υδροχαρή φυτά (καλάμια).

Οι τέσσερις λεκάνες επιφανειακής ροής επεξεργάζονται υγρά απόβλητα, που αντλούνται από τη ΜΒΚ, αμέσως μετά την πρωτογενή επεξεργασία. Στο στάδιο αυτό γίνεται μείωση του ρυπαντικού φορτίου, των αιωρούμενων στερεών και των παθογόνων μικροοργανισμών. Στη συνέχεια κατευθύνονται στη δεξαμενή σταθεροποίησης, όπου γίνεται απονιτροποίηση. Τέλος διέρχονται από τις δυο λεκάνες υπόγειας ροής για περαιτέρω μείωση του ρυπαντικού φορτίου και των μικροοργανισμών. Όλες οι δεξαμενές είναι χωμάτινες και επενδεδυμένες με γεωμεμβράνη.

GALIKOS_3-.jpg (1763 bytes)
Δεξαμενή σταθεροποίησης αστικών υγρών αποβλήτων

Πειραματικές καλλιέργειες άρδευσης zαχαρότευτλων και θερμοκηπίου

Μελετάται η επίδραση της άρδευσης με επεξεργασμένα υγρά απόβλητα στα ζαχαρότευτλα, όπου εφαρμόζονται δυο συστήματα άρδευσης (αυλάκια και στάγδην) και στην τομάτα και ζέρμπερα σε θερμοκήπιο με υδροπονική και στο έδαφος καλλιέργεια. Χρησιμοποιούνται τρεις ποιότητες νερού. Η πρώτη ποιότητα είναι το νερό του Βιολογικού Καθαρισμού Θεσσαλονίκης αμέσως μετά τη χλωρίωση, η δεύτερη είναι το νερό από τα φυσικά συστήματα (δεξαμενές σταθεροποίησης ) και η τρίτη είναι το νερό αυτό γεώτρηση (μάρτυρας).

Μικροβιολογικές και φυσικοχημικές αναλύσεις

Το έργο περιλαμβάνει ένα εκτεταμένο πρόγραμμα μικροβιολογικών και φυσικοχημικών αναλύσεων για τη μελέτη της συμπεριφοράς των φυσικών συστημάτων επεξεργασίας και της επαναχρησιμοποίησης για άρδευση. Οι φυσικοχημικές αναλύσεις γίνονται στσ εργαστήριο τηc AGROLAB, ενώ οι μικροβιολογικές γίνονται σε εξειδικευμένο εργαστήριο του ΕΘΙΑΓΕ, που κατασκευάστηκε για το σκοπό αυτό με πιστώσεις του προγράμματος, στο χώρο του Ινστιτούτου Λοιμωδών και Παρασιτικών Νοσημάτων στην περιοχή Σφαγείων Θεσσαλονίκης.

GALIKOS_4-.jpg (2690 bytes)
Πειραματικό θερμοκήπιο με ζέρμπερες αρδευόμενες με επεξεργασμένα αστικά υγρά απόβλητα

GALIKOS_5-.jpg (2292 bytes)
Πειρατικά τεμάχια ζαχαρότευτλων αρδευόμενων με επεξεργασμένα αστικά υγρά απόβλητα

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ OΦEΛH

Τα οφέλη, που αναμένεται να προκύψουν από τη διεξαγόμενη έρευνα, συνοψίζονται στα εξής:
· Δυνατότητα επεξεργασίας υγρών αστικών αποβλήτων με φυσικά συστήματα (δεξαμενές σταθεροποίησης, τεχνητοί υγρότοποι), κυρίως σε μικρές πόλεις ή χωριά.
· Ασφαλής επαναχρησιμοποίηση των επεξεργασμένων (με συμβατικά ή φυσικά συστήματα) αστικών υγρών αποβλήτων για άρδευση, με αποτέλεσμα την εξοικονόμηση νερού υψηλής ποιότητας για αστική χρήση και τη μείωση της απαιτούμενης ποσότητας ανόργανων λιπασμάτων για τις καλλιέργειες.
· Προστασία του περιβάλλοντος με τη μείωση των εκροών επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων προς τους φυσικούς αποδέκτες και τη δημιουργία τεχνητών υγροτόπων.
· Προοπτική μετατροπής της περιοχής υλοποίησης του έργου σε διεθνές κέντρο επίδειξης και εκπαίδευσης, για συμβατικά και φυσικά συστήματα επεξεργασίας υγρών αποβλήτων, καθώς και τρόπων επαναχρησιμοποίησής τους.

Το πρόγραμμα είναι συνολικού ύψους 600 εκ. δρχ. (1995-1997) και χρηματοδοτείται από τη ΓΓΕΤ κατά 70% για τους φορείς του δημόσιου τομέα και 50% για τους ιδιωτικούς, στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος 'Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΠΕΤ ΙΙ), του 2ου Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης.

Οι φορείς υλοποίησης του έργου είναι:
Ανάδοχος φορέας:

Το Εθνικό 'Ιδρυμα Αγροτικής 'Ερευνας (ΕΘΙΑΓΕ)
Συνεργαζόμενοι φορείς:
Το Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας / Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων - Υγροτόπων (ΕΚΒΥ)
Η Εταιρεία Κ & Ν Ευθυμιάδης - AGROLAB
Η Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης
Η Εταιρεία Αρδευτικών Συστημάτων EURODRIP
Η Εταιρεία Συμβονλων PLANET ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ.

Η ερευνητική ομάδα του ΕΘΙΑΓΕ αποτελείται από τους Δρ. Α. Παπαδόπουλο (υπεύθυνο του έργου) και Φ. Παπαδόπουλο (υπεύθυνο ερευνητικής ομάδας του ΕΘΙΑΓΕ) του Ινστιτούτου Εδαφολογίας Θεσσαλονίκης, Δρ. Γ. Παρισόπουλο (συνυπεύθυνο του έργου) και Α. Παπαγιαννοπούλου του Ινστιτούτου Γεωργικών Μηχανών και Κατασκευών, Δρ. Α. Πανώρα του Ινστιτούτου Εγγείων Βελτιώσεων Θεσσαλονίκης, Δρ. Ε. Μαλούπα, Δρ. Α. Τράκα και Ι. Ασημακοπούλου του Κέντρου Γεωργικής 'Ερευνας Μακεδονίας-Θράκης, Α. Ζδράγκα του Ινστιτούτου Λοιμωδών και Παρασιτικών Νοσημάτων Θεσσαλονίκης, Κ. Αναγνωστόπουλο του Ινστιτούτου Υγιεινής Τροφίμων Θεσσαλονίκης, Δρ. Α. Αγγελάκη του Ινστιτούτου Αμπέλου, Λαχανοκομίας και Ανθοκομίας Ηρακλείου και τον Δρ. Δ. Πατέρα του Ινστιτούτου Χαρτογράφησης και Ταξινόμησης Εδαφών Λάρισας.